Maidir le Faisnéis do Shaoránaigh

Cuireann www.losingyourjob.ie faisnéis chuimsitheach ar fáil ar gach gné de na seirbhíisí poiblí agus de theidlíochtaí do shaoránaigh in Éirinn.

Tá mar aidhm ag an suíomh gréasáin faisnéis chuimsitheach a sholáthar maidir le gnéithe de chailliúint do phoist nó laghdú do uaireanta oibre nó pá, lena n-áirítear na seirbhísí agus de theidlíochtaí atá ar fáil.

Tá www.losingyourjob.ie bunaithe ar ábhar ón suíomh gréasáin www.citizensinformation.ie.

Dearadh an suíomh d’aon turas thart ar riachtanais úsáideoirí atá nua dífhostaithe nó atá i gcás ina raibh a n-uaireanta oibre nó pá laghdaithe.

Bealaí eile chuig faisnéis

Tá Faisnéis do Shaoránaigh ar fáil chomh maith

  • Ar an bhfón trí Sheirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh: 0761 07 4000, Luan go hAoine, 9rn-8in.
  • Trí chuairt a thabhairt go pearsanta ar do Lárionad Faisnéise do Shaoránaigh i do cheantar

Tá Seirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh agus Lárionaid Faisnéise do Shaoránaigh á maoiniú agus á dtacú ag Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Cuireann siad faisnéis atá saor in aisce, tostaobhach, neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil do chách.

Cuireann Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh roinnt foilseachán amach faoi do chearta agus do theidlíochtaí chomh maith.

Déan teaghmháil linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Faisnéis do Shaoránaigh tríd an bpost/ar an dteileafón ag:

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
Teach Cé Sheoirse
Sráid Chnoc na Lobhar
Baile Átha Cliath 2
Teileafón: +353 761 07 9000
Facs: +353 1 605 9099


Marc Cáilíochta Réalt Órga EFQM do Shármhaitheas Seirbhíse

Fuair láithreáin ghréasáin an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh, losingyourjob.ie ina measc, Marc Cáilíochta Réalt Órga an EFQM (Fondúireacht Eorpach um Bhainistíocht Cáilíochta) do Shármhaitheas Seirbhíse i 2014.


Gold Star Service Excellence 2014 logo
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 28/07/2014

Féach ar an suíomh

Teagmháil

Má tá ceist agat, téigh i dteagmháil linn ar an bhfón trí Sheirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh 0761 07 4000, Luan go hAoine idir 9rn agus 8in, no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.

Back To Top Ar ais go Barr an Leathanaigh