Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Comhlíonann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh na rialacháin Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid (Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) 2005 (IR 279 de 2005)) agus spreagamid athúsáid na faisnéise a soláthraímid. Tá na rialacháin ar fáil ag www.psi.gov.ie.

Is féidir an fhaisnéis agus na doiciméid a fuarthas as  www.losingyourjob.ie a atáirgeadh agus/nó a athúsáid saor ó tháille, faoi réir an cheadúnais is déanaí ag www.psi.gov.ie. Leigh, le do thoil, an séanadh maidir le faisnéis ar fáil ar an láithreán seo.

Chun ceist a chur faoi athúsáid faisnéise cothabháilte ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh seol r-phost, le do thoil, chuig psi@ciboard.ie.

Chun an lámhleabhar um Shaoráil Faisnéise an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh a fháil, féach, le do thoil, láithreán an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh, www.citizensinformationboard.ie.

Ní leathnaíonn cead maidir le faisnéis ó www.losingyourjob.ie  a athfhoilsiú go dtí aon ábhar ar an láithreán seo a d'fhéadfadh a bheith i seilbh tríu páirtí. Caithfear údarú chun ábhar mar seo a athfhoilsiú a fháil ó shealbhóirí an chóipchirt.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 15/4/2008

Féach ar an suíomh

Teagmháil

Má tá ceist agat, téigh i dteagmháil linn ar an bhfón trí Sheirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh 0761 07 4000, Luan go hAoine idir 9rn agus 8in, no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.

Back To Top Ar ais go Barr an Leathanaigh